מזולזל

adj. נקלה, נלעג, מלוגלג, מתועב, מבוזה, מושפל, לא נלקח ברצינות, שלא מתייחסים אלי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • התבזות — השפלה, היות מושפל, ביזוי עצמי, היות מגונה, זלזול, היות מזולזל, ניאוץ עצמ …   אוצר עברית

  • מבוזה — adj. בזוי, מגונה, מזולזל, מתועב, מוקצה, דחוי, מושפל, מואש …   אוצר עברית

  • מגודף — adj. מזולזל, מבוזה, מושמץ, מגונה, מחורף, מנואץ, מבויש, מחולל, מקול …   אוצר עברית

  • מלוגלג — adj. מבוזה, נקלה, מושפל, מזולזל, נלעג, מקונטר, מוקנ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.