מזוהם

adj. נגוע, מודבק במחלה, מדבק, לא בריא, מחליא, מלוכלך, מטונף, מאולח, נאלח, מלא זוהמה, טמא, עכו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לא מזוהם — S{{}} …   אוצר עברית

  • זהם — 1 v. טונף, לוכלך, נעשה מזוהם, טומא, נעשה נאלח; הודבק במחלה, נגרם לו זיהו 2 v. להיטנף, להתלכלך, להיעשות מזוהם, להיעשות נאלח, להיטמא; להידבק במחלה, לקבל זיהו 3 v. לטנף, ללכלך, לעשות למזוהם, לטמא, לאלח; להדביק במחלה, לגרום זיהו …   אוצר עברית

  • אורוה — משכן לסוסים וחמורים, צריף לסוסים, מחסה לסוסים, מכלאת סוסים; מקום מזוהם ומלוכלך, חורב …   אוצר עברית

  • אורווה — משכן לסוסים וחמורים, צריף לסוסים, מחסה לסוסים, מכלאת סוסים; מקום מזוהם ומלוכלך, חורב …   אוצר עברית

  • אלח — 1 v. להזדהם, להתלכלך, להידבק במחלה, להתמלא בטינופת; להתקלקל, להישחת, להיפגם, להיהר 2 v. לזהם, ללכלך, להדביק במחלה, לטנף; לקלקל, להשחית, לפגום, להרו 3 v. מזוהם, מלוכלך, מודבק במחלה, מטונף; מקולקל, מושחת, פגום, הרו 4 {{}}C …   אוצר עברית

  • הרעלת קיבה — חולי חמור הנובע מאכילת מזון מזוהם {{}} …   אוצר עברית

  • טמא — 1 adj. מזוהם, מלוכלך, מטונף, מוכתם, מגואל, מחולל, מושחת, חסר טהרה; אסור לאכיל 2 v. חולל, גואל, נעשה לא טהור, נעשה טמא, דבקה בו טומאה; זוהם, טונף, לוכל 3 v. טומא, חולל, גואל, נעשה לא טהור, דבקה בו טומאה, נעשה טמא; זוהם, טונף, לוכל 4 v. להיעשות טמא …   אוצר עברית

  • יהושוע הפרוע — פרוע, מזוהם, מוזנח {{}} …   אוצר עברית

  • יהושע הפרוע — פרוע, מזוהם, מוזנח {{}} …   אוצר עברית

  • לא היגייני — מלוכלך, מזוהם …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.