מזוה

מחסן מזון, מחסן תבואה, אסם, ארון אוכל, חדרון לאחסון אוכל, תא במטב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אקסני — adj. חופשי מחומר זר, לא מזוה …   אוצר עברית

  • חטא — 1 v. לבצע חטא, לעבור עבירה, לפשוע, לעשות דבר אסור, להפר חוק; להיכשל, לטעות, לשגות, להחטי 2 v. לעקר, לטהר, לנקות, לבצע חיטוי, לעשות סטריליזציה, להשמיד גורמי מחלה, למנוע זיהו 3 v. לפספס, לא לפגוע, לא לקלוע למטרה, להחמיץ, להפסיד; לגרום לחטוא, לפתות… …   אוצר עברית

  • מורגש — adj. מוחש, ניכר, נתפס, נקלט, מזוה …   אוצר עברית

  • מסויים — adj. מיוחד, ייחודי, פרטי, מדויק, ספציפי; מוגדר, מוחלט, ברור, הוא ולא אחר; ידוע, מוכר, מזוה …   אוצר עברית

  • מסוים — adj. מיוחד, ייחודי, פרטי, מדויק, ספציפי; מוגדר, מוחלט, ברור, הוא ולא אחר; ידוע, מוכר, מזוה …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.