מזהה

{{}}E

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מסמך מזהה — מסמך או תעודה שעל פיהם ניתן לדעת מי האדם {{}} …   אוצר עברית

  • מספר מזהה — צירוף ספרות המזהה פרט כלשהו {{}} …   אוצר עברית

  • תעודה מזהה — מסמך רשמי המעיד על זהות המחזיק בו {{}} …   אוצר עברית

  • אפיין — 1 v. הצטיין, אופיין, היה מיוחד, היה שונה, אפשר היה לזהותו, מאפייניו היו, היה אופייני ל 2 v. לפרט אופי, לציין תכונות, לציין מאפיינים, לתאר, לקבוע את האופייני, להדגיש את המיוח 3 v. פורט אופיו, צוינו תכונותיו, צוינו מאפייניו, תואר, נקבע האופייני לו …   אוצר עברית

  • מגדיר — קובע הגדרות; מאפיין, מזהה, מסביר, מבהיר, מדריך; מפתח, ספר הכולל סימני היכ …   אוצר עברית

  • נעילת מכם — מצב בו ראדאר מזהה בוודאות עצם ועוקב אחר כל תנועותיו כך שכמעט אין לו אפשרות אפשרות להימלט {{}} …   אוצר עברית

  • תז — תעודת זהות, תעודה מזהה, תעודה הנושאת את שם בעלי …   אוצר עברית

  • ת.ז. — תעודת זהות, תעודה מזהה, תעודה הנושאת את שם בעליה {{}}E …   אוצר עברית

  • תעודת לידה — תעודה מזהה הניתנת לתינוק לאחר היוולדו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.