מותר

1 adj. אפשרי, מאושר, בסדר, תקין, אוקיי, מוכר, מוסכם, כשר, רשאי, סביר, מקובל, לא אסור; לא קשור, לא לכוד, לא כלוא, משוחרר, חופשי, בן-חורין, מחולץ, פדוי, גאול, פטו
2 עודף, שארית, יתרה, מיותר, הפרזה, הגזמה, הפקעה; יתרון, עדיפות, קדימה, זכות, ראשוניות, עליונות, בכורה, קדימות; עינוג מיותר, דבר שאינו חיונ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מותר לו — יכול, יש לו רשות {{}} …   אוצר עברית

  • מותר האדם — יתרונו של האדם על פני הבהמה, עליונות האדם {{}} …   אוצר עברית

  • מותר האדם מן הבהמה — יתרונו של האדם על פני הבהמה, עליונות האדם {{}} …   אוצר עברית

  • מותר האדם מן הבהמה - אין — אין האדם שונה מבהמה, האדם מתנהג כמו בע ח אחר {{}} …   אוצר עברית

  • בר-מגע — מותר לגעת בו {{}} …   אוצר עברית

  • מאושר לשימוש — מותר להשתמש בו {{}} …   אוצר עברית

  • ניתן להניח — מותר להניח …   אוצר עברית

  • פיקוח נפש דוחה שבת — מותר לחלל את השבת לצורך הצלת נפשות, מקרי חירום דוחים מצוות שבת {{}} …   אוצר עברית

  • אילגלי — adj. לא חוקי, לא ליגאלי, לא כשר, לא כשיר, אינו מותר, אינו מותר עפ י החו …   אוצר עברית

  • אסור — 1 adj. אינו מותר, בלתי אפשרי, לא מורשה, נמנע, אין לו רשות, לא ייעשה, מוטל עליו וטו, לא ייתכן, לא כשר, פסול, לא מתאים, מוחרם, מוק 2 adj. כבול, קשור; כלוא, עצור, נמצא במאסר, חבו 3 adv. לא מותר, אין רשות, לא ייעשה, לא ייתכן, אינו רשא 4 אזיקים,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.