מותנית

adj. תלוי, קבוע כתנאי, מבוסס על התניה, קיים בתנאי, נסיבתי, לא בטוח, לא ודא

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הסתברות מותנית — סיכוי להתרחשות אירוע אם ידוע שהתרחש אירוע אחר {{}} …   אוצר עברית

  • התחייבות מותנית — התחייבות שתיכנס לתוקף אם יתקיים תנאי {{}} …   אוצר עברית

  • קפיצה לא מותנית — פקודת מחשב המורה על הסתעפות בסדר ביצוע התכנית בכל מקרה (וללא תנאי) {{}} …   אוצר עברית

  • קפיצה מותנית — פקודת מחשב המורה על הסתעפות בסדר ביצוע התכנית אם תנאי מוגדר מתקיים {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות מוחלטת — חבות משפטית מלאה, חבות משפטית שאיננה מותנית באשם {{}} …   אוצר עברית

  • בטלדרס — n. מעיל רוח, מעיל קצר, מותנית, מדי קר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.