מותנה

adj. תלוי, קבוע כתנאי, מבוסס על התניה, קיים בתנאי, נסיבתי, לא בטוח, לא ודא

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מותנה באישור — ייכנס לתוקף רק לאחר שיושג אישור {{}} …   אוצר עברית

  • מותנה בהסכמה — ייכנס לתוקף רק לאחר שתושג הסכמה {{}} …   אוצר עברית

  • מותנה במספר הנרשמים — קיומו של אירוע מסוים תלוי בכמה אנשים יירשמו אליו {{}} …   אוצר עברית

  • מותנה מראש — s{{}} …   אוצר עברית

  • לא מותנה — s{{}} …   אוצר עברית

  • רפלקס מותנה — תגובה לגירוי מסוים {{}} …   אוצר עברית

  • טיסת שכר — טיסת צ רטר, טיסה זולה שקיומה מותנה במספר מינימלי של נוסעים {{}} …   אוצר עברית

  • יחסי — adj. פרופורציונלי, תלוי, מותנה, רלטיבי, נבדק ביחס ל …   אוצר עברית

  • מתוך תלות — באופן תלותי, באופן מותנה …   אוצר עברית

  • פרוביזורי — adj. זמני, ארעי, מותנה, על תנאי, לא קבוע, לא מושלם, פיראט …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.