מותאם

adj. מסוגל, מתואם, מוכוון, מכוון, מכוונן, מוכשר, ערוך, מוכן, הולם, עולה בקנה אחד, מתאים, תואם, משול

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מותאם לכל גיל — כל אחד יכול, עממי, לכל המשפחה {{}} …   אוצר עברית

  • מותאם מראש — s{{}} …   אוצר עברית

  • יכולת להיות מותאם — s{{}} …   אוצר עברית

  • ערך מותאם — שווי בתוספת ריבית והצמדה {{}} …   אוצר עברית

  • הומולוגי — adj. מותאם במבנה, מותאם במקום, מותאם בתכונות, מותאם במיקו …   אוצר עברית

  • מעודכן — adj. מותאם למצב הקיים, מכוון להיום, חדשני, מובא למצב עדכני, מותאם לנתונים האחרונים, שעבר עדכון, שהפך עדכני, שהוכנסו בו שינויים ברוח הזמ …   אוצר עברית

  • אווירודינמי — adj. אירודינמי, בנוי לפי חוקי האירודינמיקה, מותאם לתנועה באווי …   אוצר עברית

  • אוירודינמי — adj. אירודינמי, בנוי לפי חוקי האירודינמיקה, מותאם לתנועה באווי …   אוצר עברית

  • אירודינמי — adj. אווירודינמי, בנוי לפי חוקי האירודינמיקה, מותאם לתנועה באווי …   אוצר עברית

  • ארודינמי — adj. אווירודינמי, בנוי לפי חוקי האירודינמיקה, מותאם לתנועה באווי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.