מושלך

adj. נזרק, מוטל, מוטח, נהדף, נדחף, משולח, מופל; מסולק, מורחק, מועף, מודח, מפוטר, מוצא, נדח

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מופל ארצה — מושלך למטה, נזרק אל הארץ …   אוצר עברית

  • גרט — 1 v. להיעשות גרוטאה, להיות מושלך, להיזרק, להיעשות פסולת, לצאת מכלל שימוש, להיות לשבר כל 2 v. לעשות לגרוטאה, להשליך, להיפטר, לזרוק, להפוך לפסולת, להוציא מכלל שימו 3 השלכה, חוסר עניין, מחיקה, מחיקת נכס מחשבו …   אוצר עברית

  • הזרקות — היות זרוק, היות מושלך, היות מוטל, הישלחות החוצה; היות מוזלף, הזלפה, התזה, הזיה, הזא …   אוצר עברית

  • היזרקות — היות זרוק, היות מושלך, היות מוטל, הישלחות החוצה; היות מוזלף, הזלפה, התזה, הזיה, הזא …   אוצר עברית

  • זרוק — adj. שנזרק, מושלך, מוטל, מועף, מגולגל; עזוב, נטוש, זנוח, מופקר; לבוש ברישול, מרופ …   אוצר עברית

  • זרק — 1 v. להטיל, ליידות, להשליך; להדוף, לדחוף, להפיל; להעיף , לסלק, לגרש; לבזבז, להוציא (כסף) 2 v. להיות מוטל, להיות מושלך; להיהדף, להידחף, להיות מופל; להיות מסולק, לעוף 3 v. לתת זריקה, להחדיר בזריקה, להחדיר בהזרק 4 v. ניתן בזריקה, הוחדר במזרק, הוכנס… …   אוצר עברית

  • כלא — 1 v. לאסור, לעצור, להחזיק במעצר, לסגור, לנעול, לשלול חופש, להשליך לכלא, להחזיק בבית סוה 2 v. להיאסר, להיעצר, להיות מוחזק במעצר, להיסגר, להינעל, להיות מושלך לכלא, לאבד את חירות 3 v. לעשות הכלאה, למזג גזעים, ליצור בן כלאיים, ליצור שעטנז, להפרות,… …   אוצר עברית

  • מוטל — 1 adj. זרוק, מושלך, מוטח; מונח, מושם, מוצב, מועמד, סרוח, שרוע, רובץ, שוכב; נכפה, מחייב, מעיק, מכבי 2 פונדק, פונדק דרכים, מלון קטן, אכסניה, מלון לנוסעים בדרכי …   אוצר עברית

  • מושפע — adj. מוטה, מושרה, נדחף, מוסת, מודח, מתרשם, מושלך, נגז …   אוצר עברית

  • נתז — 1 v. להיות מותז, להיות מרוסס, להיות מושפרץ; להיזרק, להיות מושלך בכוח, לעוף, להיות מוטח בכוח, להיות מוטל, להיירות, לפרוץ, להיפלט, להשתחרר, להישלח בתנופ 2 רסיסים, ריקושטים, דברים שניתזים, שברים מתעופפים, פירורים, גרגרים, גרגירים, חתיכות קטנו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.