מושיט

adj. פורש, מותח, מושך, מפשק, מתמתח; מציע, מגיש, מציג, מביא, מקרי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מסייע — עוזר, עזר; מועיל, תומך, מגיש עזרה, תורם, מושיט יד, מקל, משפר; סייע, אסיסטנט, עוזר לגבוה ממנו בדרג …   אוצר עברית

  • מסיע — 1 טרנספורטר, רכב להסעות, רכב הובלה, רכב תובלה, רכב העבר 2 עוזר, עזר; מועיל, תומך, מגיש עזרה, תורם, מושיט יד, מקל, משפר; סייע, אסיסטנט, עוזר לגבוה ממנו בדרג …   אוצר עברית

  • נתן — 1 v. לאפשר, להרשות, לאשר, להסכים, לא לאסור, להניח ל , להתיר; לשים, להניח, לקבוע, להציב, להעמיד; לשים ל , למנות, לעשות ל 2 v. להימסר, לעבור לרשות , להיות מוגש; להיות מוענק, להיות מוקנה, להיות מואצל; להיות מסופק, להיות מנופק; להיתרם, להיות מוקדש;… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.