מושט

1 adj. שלוח, פרוש, מתוח, מוצע, מוגש, מוצג, מובא, מוקרב; מוסע על מים, צף, ש
2 אמנון הגליל, סוג של דג-מאכ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אמנון — 1 n. שם פרט 2 שם דג, מושט, דג החי במים מתוקים, דג מאכ …   אוצר עברית

  • משורבב — adj. מוחדר, מוכנס, נעוץ, משובץ, תחוב, תקוע; מתוח, מוארך, מושט; מוכנס בטעות, מוחדר בשוגג, משולב בטעות, מופיע שלא במקומ …   אוצר עברית

  • נטוי — adj. משופע, מלוכסן, אלכסוני, מכופף, כפוף, מוטה, נוטה, פונה, מורכן, שלוח, מושט, פרוש, מתו …   אוצר עברית

  • נטוייה — adj. משופע, מלוכסן, אלכסוני, מכופף, כפוף, מוטה, נוטה, פונה, מורכן, שלוח, מושט, פרוש, מתו …   אוצר עברית

  • פרש — 1 n. סייס, רוכב על סוס, אביר, לוחם על סוס; סוס, כלי שחמ 2 v. הוצא מבפנים, נפלט, שוחרר, הוטל, סולק, הורחק, הוזל, הורד, הוזרם, טופט 3 v. הוקדש, הושם בצד, הוקצב, הוקצה, יועד, נודב, הורם, הוענק, נתרם; הובדל, הופרד, בוד 4 v. להוציא מתוכו, לפלוט, לשחרר …   אוצר עברית

  • שלוח — 1 adj. שנשלח, ששלחו אותו, נטוי, מושט, שרוע, פרוש, משורבב; בא כוח, נציג, ציר, בא בשליחו 2 שיגור, השקה, הרצה, הברקה, משלוח מהיר, שליחה לעבר מטרה; הדחה, פיטורים; גירוש, הגליה, נידו …   אוצר עברית

  • שלח — 1 v. להיות משוגר, להיות מועבר, להימסר; לשמש כשליח, להצטוות ללכת למקום מסוים; להיות מושט, להיות משורבב; להתפזר, להיזרות, להיות מופץ; לעבור שילוח, לעבור השק 2 v. לשגר, להשיק, לשלוח; להוציא לחופשי, לשחרר, לתת ללכת; לסלק, לגרש, להרחיק, להיפטר מ ;… …   אוצר עברית

  • תרם — 1 v. ביקשו ממנו לתרום, השתתף במבצע התרמה, שנוררו ממנו, גרמו לו לתרו 2 v. לבקש תרומות, לערוך מבצע התרמה, לשנורר, לגרום לתרו 3 v. להינתן, להוות תרומה, להוות נדבה, להיות מוענק, להיות מוקדש, להיות מושט (עזרה) 4 v. לתת, לנדב, להעניק, להפריש, להקדיש,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.