מושחר

adj. מוכהה, מאופל, מוחשך, מוסווה, מעומם, מעומעם, צבוע בשחור, עוטה שחורי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מואפל — adj. מוחשך, מוכהה, מושחר, מוסווה, אפל, אפלולי, קודר, חשוך, כהה; מעומם, מעומעם, מעורפל, מטושט …   אוצר עברית

  • מוחשך — adj. מואפל, מוכהה, מושחר, מוסווה, אפל, אפלולי, קודר, חשוך, כהה, עמום, מעומעם, מעומם, נוג …   אוצר עברית

  • מועב — adj. מואפל, מוחשך, קודר, מוכהה, מושחר, מעומעם, מעומם, מעורפל, מוצל, מכוסה בעננים, עכור, מדוכא, מדוכד …   אוצר עברית

  • מועם — adj. מעומעם, מוכהה, מואפל, מעורפל, מטושטש, מוסווה, מושחר, מוחלש, מוקה …   אוצר עברית

  • מוקהה — adj. מעומעם, מעומם, מעורפל, מואפל, מוכהה, מושחר, מעוגל, קטום, נשחק, נפגם, נעשה פחות ח …   אוצר עברית

  • מפוחם — adj. מפויח, מכוסה פיח, מלא פיח, שעבר פיוח; שהפך לפחם, חרוך; מחושמל למוות, מת ממכת חשמל; מושחר, שחור כפיח, מוכה …   אוצר עברית

  • מפויח — adj. מלא פיח, שעבר פיוח, מכוסה בפיח, מכוסה באבק פחם, מלוכלך בפיח, מושחר, מוכהה, מכוסה בעשן שחו …   אוצר עברית

  • מפוייח — adj. מלא פיח, שעבר פיוח, מכוסה בפיח, מכוסה באבק פחם, מלוכלך בפיח, מושחר, מוכהה, מכוסה בעשן שחו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.