מושווה

adj. מעומת, נבדק מול; מדומה, מוקבל, מזוהה, מתואם, מאוזן, מיוש

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מאוזן — adj. מקביל לקרקע, מקביל, ניצב על המאונך; שקול, נתון בשיווי משקל, מאופס, מושווה, מיושב בדעת …   אוצר עברית

  • מדד — 1 v. לעבור מדידה, להילקח (מידה) , להיקבע (מידה) , להיות מוערך, להיאמד, להיות מושווה עם 2 v. לקחת מידה, לבצע מדידה, לקבוע מידה, לקבוע שיעור, לקבוע היקף, להעריך, לאמוד, להשוו 3 מד, מידה, גודל, שיעור, מדד, מדידה, בדיק 4 ציון השינוי, מד שינוי, גודל… …   אוצר עברית

  • מומשל — adj. מתואר במשל, מרומז, מדומה, מושווה, מודגם, מומחש, אלגור …   אוצר עברית

  • מזוהה — adj. שזיהו אותו, שקבעו את זהותו, שזהותו ברורה, בר זיהוי, מאותר, ידוע, מוכר, מסווג, מושווה, מוקב …   אוצר עברית

  • מעויין — 1 adj. מאוזן, יציב, שקול, נשקל בדיוק, מושווה, מובא לידי שיווי משקל, מותאם, מכוון בדיו 2 מרובע בעל ארבע צלעות שוות, צורה הנדסית בעל ארבע צלעות שוות באורכן, יהלו …   אוצר עברית

  • מעוין — 1 adj. מאוזן, יציב, שקול, נשקל בדיוק, מושווה, מובא לידי שיווי משקל, מותאם, מכוון בדיו 2 n. מרובע בעל ארבע צלעות שוות, צורה הנדסית בעל ארבע צלעות שוות באורכן, יהלו …   אוצר עברית

  • נימשל — 1 adj. דומה, מושווה, שווה ערך, משול, כמוהו כ , בחזקת, בגדר, כמי ש 2 n. מוסר השכל, לקח, השווא …   אוצר עברית

  • נמשל — 1 adj. דומה, מושווה, שווה ערך, משול, כמוהו כ , בחזקת, בגדר, כמי ש 2 מוסר השכל, לקח, השווא …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.