מושבת

adj. מובטל, מחוסר עבודה, לא מועסק; מקורקע, מקולקל, מרותק, אסור; מבוטל, מופרע, מופסק, קטוע, מופר, מחוסל, מחו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מושבת מהגרים — מקום המאוכלס רובו ככולו ע י מהגרים {{}} …   אוצר עברית

  • מושבת מפעולה — שהוצא מכלל פעולה …   אוצר עברית

  • מושבת מפעילות — אינו פעיל, יצא מכלל פעולה …   אוצר עברית

  • מושבת מצורעים — מקום שבו ריכזו בעבר את חולי הצרעת בעם ישראל {{}} …   אוצר עברית

  • מושבת-חלל — מקום התיישבות של בני אדם בחלל {{}} …   אוצר עברית

  • מושבת-כתר — טריטוריה מחוץ לבריטניה שחל עליה החוק הבריטי {{}} …   אוצר עברית

  • מופר — adj. מבוטל, מושבת, מופסק, נקטע, מנותק, מחוסל, מסוכל, מוכשל, מחולל, נשבר, נפג …   אוצר עברית

  • מסונדל — adj. נעול סנדלים, שיש סנדלים על רגליו; שיש סנדל על מכוניתו, מקורקע, מושבת (כלי רכב) …   אוצר עברית

  • מקורקע — adj. מושבת מפעילות, מוצמד לקרקע, מרותק לקרקע (בצבא) , מנוע מפעילות אווירית; מחובר לקרק …   אוצר עברית

  • פוצץ — 1 v. היות מושבת, להיפסק, להסתיים בפתאומיות, להיכשל, להתבטל, לא להצליח; להתפקע, לפרוץ, להיות מלא, להיות גדוש, להרגיש שלא יכול יותר, להגיע לקצה גבול היכולת, להרגיש נסער, לרתו 2 v. לגרום התפוצצות, לנפץ, לרסק, לנתץ, לבקע, לשבור, לסדוק, להרוס בפצצה,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.