מושאל

adj. נתון בהשאלה, מוענק לתקופה מוגבלת; שמובנו שאול, בהשאלה, שכוונתו שונה מן המקור, מטפור

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שם מושאל — שם בדוי {{}} …   אוצר עברית

  • בהש' — בהשאלה, באופן שאול, באופן מושאל, כמטאפורה, כדימוי {{}}E …   אוצר עברית

  • בהשאלה — adv. תוך שימוש במובן מושאל, שלא לפי המשמעות המקורית, כדימוי, בצורה ציורית, בצורה מטפורית, לא לפי המובן המילולי; שניתן לקחת על מנת להחזיר, נלקח ויוחזר לאחר השימו …   אוצר עברית

  • מטפורי — adj. מושאל, מדומה, שמשמעותו לקוחה ממקור אחר, משתמש בהוראה שאולה, שיש בו משום מטפור …   אוצר עברית

  • שאול — 1 adj. שכור, מושאל, נשאל, לקוח בהשאלה, ששאלו אותו, לווי, מולווה, עבו 2 n. שם פרטי, שם משפחה, שם המלך הישראלי הראשו 3 עולם המתים, עולם המוות, עולם תת קרקעי, ארץ רפאים, תופת, גיהינום, אבדון, טמיו …   אוצר עברית

  • שכור — 1 adj. ששכרו אותו, נלקח בשכירות, חכור, מושאל בתשלום, לקוח לפרק זמן מסוים תמורת תשלו 2 גרימה לשכרות, גרימה לשיכרון, סימום, סחרור, טשטוש, גרימה לעלפון חושי 3 שתוי, בגילופין, מבוסם, ששתה הרבה משקה חריף, מסומם, מסוחרר, מטושטש, מעולף, נטול חושי …   אוצר עברית

  • שניתן כהלוואה — מולווה, מושאל …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.