מורת-רוח

אי שביעות רצון, הסתייגות, רוגז {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • להביע מורת רוח — להסתייג, לא להסכים, להביע חוסר שביעות רצון …   אוצר עברית

  • חוסר נחת — מורת רוח, אי שביעות רצון, הסתייגות {{}} …   אוצר עברית

  • פגע — 1 v. היות קרבן לפגיעה, לקבל מכה, להיפצע, להינזק, להיחבל, להיכשל, להיפגם, להיעכר, להתערער, להתקלקל, להיהרס, להידפק , להישח 2 v. לגרום פגיעה, לתת מכה, לנגוע לרעה, לפצוע, להכות, להכאיב, להזיק, לחבל, לערער, להעיב, להעכיר, לפגום, לגרום נזק, לקלקל,… …   אוצר עברית

  • גן — 1 v. לציין לגנאי, לבקר, להוקיע, להאשים, לנזוף, למחות, להטיל דופי, לשלול מעשים, להביע מורת רוח, לקטרג; לבייש, להשפיל, לבזות, להמיט חרפ 2 v. לתת הגנה, לשמור, להבטיח, לאבטח, לגונן, לתת גיבוי, להשגיח, לסוכך, להעניק מחסה, לפרוש חסות, לכסות; לעזור,… …   אוצר עברית

  • החמיץ פנים — התקדר, עשה פרצוף, הביע מורת רוח {{}} …   אוצר עברית

  • החמצת פנים — הזדעפות, חוסר נחת, מורת רוח {{}} …   אוצר עברית

  • למה אני? — מדוע דווקא אני? (משפט המביע מורת רוח של הדובר) {{}} …   אוצר עברית

  • ער — 1 adj. לא ישן, עירני, ניעור, מוכן, פעיל, דרוך, מתוח, נכון; עומד על המשמר; מודע, שם ל 2 v. הודבק, חובר, צורף, הוצמד; הושרש, הוכנס, הוחדר, שולב, שובץ, אוקלם, נקלט, בוסס, עור 3 v. הוקם משנתו, הופסקה שנתו, התעורר; צוין כהערה, הושמע, הובע, נאמר, הוזכר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.