מורשע

שיצא חייב בדין, שנמצא אשם, שהוכחה אשמתו, מופלל, חשוד; מואשם, נאשם, אשם, לא זכא

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חייב — 1 adj. צריך, מוכרח, מחויב, אנוס, נאלץ, מאולץ, מתווה, חסר ברירה, כפוי, מוטלת עליו חובה, ללא יכולת סירוב; בעל חוב, שמוטלים עליו חובות, צריך לשלם, צריך להחזיר כספים; אשם, מורשע, שהוטלה עליו אשמה, נמצא אש 2 v. להכריח, לאלץ, לכפות, לאכוף; להרשיע,… …   אוצר עברית

  • אסיר — n. כלוא, אסור, עציר, יושב בכלא, יושב במאסר, חבוש, שבוי, מורשע, מואשם, עצור, מרותק, מי שנמצא במקום ללא יכולת לצא …   אוצר עברית

  • אסירה — כלוא, אסור, עציר, יושב בכלא, יושב במאסר, חבוש, שבוי, מורשע, מואשם, עצור, מרותק, מי שנמצא במקום ללא יכולת לצא …   אוצר עברית

  • אשם — 1 n. מחויב בדין, שהאשימו אותו, שהועלתה נגדו אשמה, שהופלל, שהוטל בו דופי, פושע, אחראי למעש 2 v. הועלתה אשמה נגדו, נטען נגדו, הופלל, הוטל בו דופי, גונה; הורשע, נמצא אשם, חויב בדי 3 v. להיתבע לדין, להיות מופלל, להיות מגונה; להיות מורשע, להימצא אשם,… …   אוצר עברית

  • חיב — 1 v. להכריח, לאלץ, לכפות, לאכוף; להרשיע, למצוא כאשם; לנכות מחשבון, לרשום לחובת ; לומר ה 2 v. לקבל מחויבות, להסכים, לקחת על עצמו; להיות מחויב המציאות, להתבקש, להיות הכרח 3 v. נרשם לחובתו, נוכה מחשבונו; נמצא אשם, הורשע; הוכרח, אולץ, נכפה עליו,… …   אוצר עברית

  • נאשם — מואשם, מורשע, מופלל, נתבע, מועמד לדין, שטוענים נגדו, שמקטרגים עלי …   אוצר עברית

  • נדון — 1 adj. משמש נושא לשיחה, עומד על הפרק, שדנים בו, מדובר, מהווה נושא לדיו 2 נושא, עניין, הדבר שעומד על הפר 3 עומד לדין, נשפט, עומד למשפט, שנגזר עליו עונש, שהוטל עליו, מורשע, חייב בדי …   אוצר עברית

  • נידון — 1 adj. משמש נושא לשיחה, עומד על הפרק, שדנים בו, מדובר, מהווה נושא לדיו 2 נושא, עניין, הדבר שעומד על הפר 3 עומד לדין, נשפט, עומד למשפט, שנגזר עליו עונש, שהוטל עליו, מורשע, חייב בדי …   אוצר עברית

  • שפוט — 1 בוררות, משפט, פסיקה, החלטה, הכרעה, חריצת דין; סמכות חוקית, תחום שפיטה; דיון, שיקול דע 2 מי ששפטו אותו, נידון, מורשע, מואשם, נאשם, מוקע, מוענ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.