מורשה

1 ירושה, עיזבון, דבר העובר בירושה, דבר העובר מאב לבן; נחלה, אחוזה, חזקה, בעלו
2 נציג, עמיל, סוכן, שליח, ציר, שגריר, מיופה כוח, בא כוח, מי שהואצלו עליו סמכויות, מייצג, סג

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מורשה-חתימה — בעל זכות חתימה, מיופה כוח {{}} …   אוצר עברית

  • בנק מורשה — בנק הפועל ברשיון; בנק המטפל בהלוואה גדולה שניתנה ע י קבוצת בנקים (הלוואת סינדיקט) {{}} …   אוצר עברית

  • לא מורשה — שאין לו סמכות, שאסור לו, הפועל ללא אישור {{}} …   אוצר עברית

  • מנהל מורשה — מנהל ממונה המיועד להבטיח ניהול תקין של העסק {{}} …   אוצר עברית

  • מפיץ מורשה — האדם או הגוף שקיבל את הזכות החוקית להיות סוכן המכירות של מוצרי חברה מסוימת {{}} …   אוצר עברית

  • משווק מורשה — האדם או הגוף שקיבל את הזכות החוקית להיות סוכן המכירות של מוצרי חברה מסוימת {{}} …   אוצר עברית

  • סוכן מורשה — בעל ייפוי כוח, האדם או הגוף שקיבל את הזכות החוקית להיות סוכן המכירות של מוצרי חברה מסוימת {{}} …   אוצר עברית

  • עוסק מורשה — אדם המורשה לעסוק במקצועו או לנהל עסק {{}} …   אוצר עברית

  • צומת מורשה — צומת בכביש הישן המקשר בין גוש דן לשומרון {{}} …   אוצר עברית

  • שאינו מורשה — שאין לו רשיון …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.