מורק

adj. מרוקן, מנוקה, מפונה, מבוע

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ברק — 1 n. שם משפח 2 v. לזהור, להתנוצץ, להבריק, להזהיר, לזהור, להבהיק, להיות קורן, להפיץ זוהר; לשלוח ברקי 3 v. לצחצח, ללטש, למרט, למרק, לעשות לנוצץ; לשלוח מברק, לטלגרף; להבהיק, להתנוצץ, לזהור, לקרון; להיות מבריק, להיות שנון, להיות חד מחשבה, להגיד דברים …   אוצר עברית

  • גנדר — 1 v. יופה, קושט, פורכס, נעשה מהודר, נעשה מגונדר, הפך למטורזן, לוטש, צוחצח, מורק, נעשה מפוא 2 v. להתייפות, להתקשט, להתפרכס, להצטחצח, להתהדר, להתלבש יפה, לדפוק הופעה 3 v. לייפות, לפאר, להדר, לקשט, לפרכס, לעשות למגונדר, להפריז בייפוי, לעשות למטורזן …   אוצר עברית

  • לטש — 1 n. מומחה בליטוש, פוליש 2 v. להיעשות מלוטש, להתמרק, להצטחצח, לקבל ברק, להיעשות ממורט; להשתכלל, להשתפר, לעבור עיבו 3 v. למרק, למרט, לצחצח, להבריק; להשחיז, לחדד; להפוך למלוטש, לשכלל, לעשות גימור, לשפר, לעב 4 v. לנעוץ (מבט, עיניים) , לבהות, להביט… …   אוצר עברית

  • מפונה — מרוקן, מורק, פנוי, ריק, חופשי, מנוקה, מבוער, מוכן; מסולק, מוצא, מוסר, מורח …   אוצר עברית

  • מרוקן — adj. ריק, לא מלא, מורק, פנוי, חופשי, שאין בו כלום, חלול, ריקני, בט …   אוצר עברית

  • מרט — 1 v. להיתלש, להישלף, להיעקר, להיות מוסר במריטה, להימשך החוצה במריטה; להקריח, להיעשות מרו 2 v. לצחצח, ללטש, למרק, להבריק, להקנות בוהק, להקנות ברק, לנקות, להפוך לממורט; להשחיז, לחד 3 v. לתלוש, למשוך ולהסיר, למשוך ולהוציא, לשלוף, לקטוף, לקרוע, לעקור …   אוצר עברית

  • צחצח — 1 v. לעבור צחצוח; לצחצח עצמו, להתמרק, להתנקות, להבריק עצמו; להתהדר, להתגנדר, להתקשט, להתייפות, להתחתך; להברי 2 v. לעשות צחצוח, ללטש, להבריק, לנקות, למרק, להביא להברקה, להבריש, למרט, לשפשף לניקוי, להסיר לכלוך, לעשות שיניים ; להשחיז (חרב) ; לעדן,… …   אוצר עברית

  • צעצע — 1 v. להתקשט בהפרזה, להתפרכס, להתגנדר יתר על המידה, להיעשות מטורזן, להתייפיף, להתייפות, להתהדר, להצטחצ 2 v. קושט בהגזמה, יופה, פורכס, נצבע, עוטר, אופר, נעשה מצועצע, פואר, נעשה מהודר, גונדר, טורזן, צוחצח, לוטש, מורק, יופיי …   אוצר עברית

  • קרצף — 1 v. להשתפשף, לנקות עצמו, להצטחצח, להיעשות מלוטש, להתמרק, להבריק עצמו, להירחץ, לעבור הברש 2 v. לשפשף, לגרד, לנקות, לצחצח, ללטש, למרק, למרט, לשייף, להבריק, לרחוץ, להברי 3 v. שופשף, גורד, נוקה, צוחצח, לוטש, מורק, מורט, שויף, הוברק, נרחץ, הובר …   אוצר עברית

  • ריק — 1 adj. חלול, נבוב, לא מלא, מרוקן, מורק, פנוי, חופשי, שאין בו כלום, ריקני, בט 2 ריקות, ריקנות, ואקום, חלל ריק, תוהו ובוהו, בורות, חלל ללא אווי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.