מורעד

adj. מזועזע, מנודנד, מטולטל, מנוער, מנוענע, מונ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מופחד — adj. מובהל, מודאג, מזועזע, מורעד, מאוים, נחרד, נבעת, מוזהר, מותר …   אוצר עברית

  • מזועזע — adj. הלום, נדהם, נרעש, בהלם, מבוהל, מבועת, נפחד, מפחד, מפוחד, חרד; מנוער, מורעד, מנודנד, מטולטל, מנוענע, מוכ …   אוצר עברית

  • מטולטל — adj. נייד, נישא, מתנייע, מיטלטל, מנודנד, מנוענע, מזועזע, מורעד, מנופנ …   אוצר עברית

  • מנודנד — adj. מורעד, שמנדנדים אותו, שמעבירים בו ויברציות; מנוענע, מטולטל, מונ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.