מורכן

adj. מושפל, מוטה, מכופף, כפוף, מקושת, מעוקם, מעוקל, שפוף, שחוח, גחו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עם ראש מורכן — כשהוא מתבייש, עצוב, כנוע {{}} …   אוצר עברית

  • שחוח — 1 adj. שח, כפוף, מכופף, רכון, מורכן, נטוי, נטוי קדימה, מוטה, מעוק 2 adv. בקומה כפופה, בדיכאון, מורכן, בעקמימות, בעקימות, בעקמומיות, בנטיי …   אוצר עברית

  • כנוע — adj. נכנע, מתרפס, צייתן, משועבד, מדוכא, כבוש, מורכן, כפו …   אוצר עברית

  • כפוף — 1 adj. מורכן, מושפל, משתחווה, קד; עקום, מוטה, מקומט, מקופל, מעוקל, מעוקם, מסובב, מעוות, מופנה, מקושת; תחת, בדרגה פחותה, זוטר, נתון למרות, תחת פיקו 2 השתחוות, קידה, הרכנה, השפלה; עיקום, הטיה, קמט, עיקול, פנייה, קשת, בר …   אוצר עברית

  • מוטה — 1 adj. בעל זיקה, נוטה, לא ישר, משוחד; מורכן, מכופף, מסובב, מקופל, מעוות, לא מכוו 2 {{}}C 3 ממתח, רוחב, אורך, מדידה מקצה לקצה, התמתחות, התפשטו …   אוצר עברית

  • מושפל — adj. מוכנע, מובך, מבויש, מבוזה, נלעג, מדוכא; מונמך, מורד, מכופף, מורכן, מוט …   אוצר עברית

  • מעוקם — adj. עקום, מקופל, מעוות, מסובב, מעוקל, מפותל, מוטה, מכופף, מוסט, מורכן, מופנה, לא יש …   אוצר עברית

  • מקושת — adj. קשתי, עשוי כקשת, קמור, מכופף, מעוקל, מורכן, עקום, מסובב, מופנ …   אוצר עברית

  • נטוי — adj. משופע, מלוכסן, אלכסוני, מכופף, כפוף, מוטה, נוטה, פונה, מורכן, שלוח, מושט, פרוש, מתו …   אוצר עברית

  • נטוייה — adj. משופע, מלוכסן, אלכסוני, מכופף, כפוף, מוטה, נוטה, פונה, מורכן, שלוח, מושט, פרוש, מתו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.