מורחק

adj. מגורש, מסולק, מוגלה, מפונה, משולח, נעקר, מוצא, מופרד, מוזז, מועתק, נזרק, מודח, מפוט

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מודחק — adj. מורחק מהתודעה, מורחק, נעלם, כבוש, מרוסן, מוכנע, מובלג, מאופ …   אוצר עברית

  • מופרש — adj. מוצא החוצה, מוטל, נפלט, נשפך; מופרד, מפוצל, מפולג, מחולק, מנותק, מובדל, מבודד, מורחק, מובחן, חצוץ; מוקצב, נתרם, מוקצה, מוקדש, מיוחד; מסולק, מורחק, נפלט, מוצא, מוזרם, מטופט …   אוצר עברית

  • קצץ — 1 v. להיחתך עד דק, לעבור ריסוק, להיכתש, להיגרס, להיטחן; להיכרת, להיקטע, להיגדע, להיגדם, להיגזם, להיקטם, להיגזר, להיגזז, להיות מורחק, להיות מסולק; לקטון, להצטמצם, להתקצץ, להצטמ 2 v. להיקצץ, להיחתך עד דק, לעבור ריסוק, להיכתש, להיגרס, להיטחן; להיכרת …   אוצר עברית

  • בשולי החברה — מוקצה, מורחק מהחברה {{}} …   אוצר עברית

  • גל — 1 n. שם פרטי, שם משפח 2 v. להוליך לגולה, לעקור, לגרש מהמולדת, לשלח, לסלק למקום זר, להרחיק, להעזיב, להעתיק ממקומ 3 v. להופיע, להיראות, להיגלות, לצוץ, לצאת, להגיח, לבצבץ, לעלות; להיות מוצג; להימצא, להיות מאותר; להיחשף, להתפרסם, להיוודע, לצאת לאור,… …   אוצר עברית

  • דח — 1 v. הוסת, פותה, הותעה, הולך שולל, הוצא לתרבות רעה, הוסר מדרך הישר, הושפע, הומרד; נשטף, נרחץ; פוטר, סולק, גורש, הורחק, הושעה, הופל, שול 2 v. להסית, לפתות, להתעות, להוליך שולל, להוציא לתרבות רעה, להמעיד, להסיר מדרך הישר, להשפיע, לדבר על לב ,… …   אוצר עברית

  • הדף — 1 v. לדחוף, לדחוק, ללחוץ; להרחיק, לסלק, לדחות, להשיב לאחור, למנוע התקדמות, לגרום נסיג 2 v. להידחף, להידחק, להילחץ; להיאלץ לסגת, לא להתקדם, להיות מורחק, להיות מסולק, להידחו 3 הדיפה, דחייה, דחייה לאחור, דחיפה; זרם אוויר, התפוצצות, פיצוץ, זעזוע… …   אוצר עברית

  • טרוד — adj. עסוק, מטופל, טורח בעבודה; דואג, שקוע בדאגה, נמצא בצרה; מגורש, מורחק, מסולק, מנוד …   אוצר עברית

  • מבודד — 1 adj. מנותק, מופרד, מורחק, רחוק, לא נוגע, לא במגע, מכוסה, מצופה, עטו 2 adj. מנתק מהסביבה, מונע מגע, מפריד, מרחיק, לא מוליך, לא מעביר זרם חשמל …   אוצר עברית

  • מגורש — adj. מורחק, מסולק, מונס, מוברח, מפונה, משולח, מוצא בכוח, מוגלה, מפוט …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.