מורד

1 adj. מועתק למטה, מועבר מטה, מוזז למטה, מונמך, מוחלש, מוקטן, מצומצם, מופח
2 n. שם משפח
3 מתקומם, נלחם בשלטון, מנהיג מרי, מסרב, מורה, לא משתף פעולה, מתנגד, מהפכן, רבולוציונ
4 שיפוע, אלכסון, מדרון, מישור משופע, רכס, הר, נטייה; ירידה, שקיעה, התדרדרות, שפל, חולשה, נפיל

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מורד בממסד — נונקונפורמיסט, שוחה נגד הזרם, נוהג שלא לפי המוסכמות …   אוצר עברית

  • מרדן — מורד, מתקומם, נלחם בשלטון, מנהיג מרי, מסרב, מורה, לא משתף פעולה, מתנגד, מהפכן, רבולוציונ …   אוצר עברית

  • מתקומם — מורד, מתמרד, קורא תגר, מתנגד לשלטון, מתנגד למרות, יוצא נגד השלי …   אוצר עברית

  • אשדות — שיפוע, מדרון, נטייה, מורד, הר, מורד הה …   אוצר עברית

  • בטניק — n. צעיר מרדן, בועט במוסכמות, מורד, מרושל, נונקונפורמיסט, חסר עניין בחברה, פציפיס …   אוצר עברית

  • ביטניק — n. צעיר מרדן, בועט במוסכמות, מורד, מרושל, נונקונפורמיסט, חסר עניין בחברה, פציפיס …   אוצר עברית

  • בן סורר ומורה — עיקש, סורר, קשה עורף, מורד {{}} …   אוצר עברית

  • דופן תלול — מתלול, מדרון, מורד {{}} …   אוצר עברית

  • דיסידנט — פליג, פורש, מתנגד, סרבן, מורד, מי שחולק על דעת הרוב, מי שמתנגד לשלטונות, מי שאינו מוכן לקבל מרו …   אוצר עברית

  • היפי — 1 adj. מרדני, צעיר, מרושל, זרוק, לא קונבנציונלי, דוגל באהבה ושלו 2 n. מרדן, צעיר מורד, ארוך שיער ומרושל, דוגל באהבה ושלום, אדם הפועל בניגוד למוסכמות החבר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.