מורגש

adj. מוחש, ניכר, נתפס, נקלט, מזוה

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן לא מורגש — באופן לא מוחשי, בצורה שטי אפשר להרגיש בה …   אוצר עברית

  • באופן מורגש — באופן מוחשי, בצורה שאפשר להרגיש בה …   אוצר עברית

  • בלתי-מורגש — שלא חשים בנוכחותו {{}} …   אוצר עברית

  • לא מורגש — S{{}} …   אוצר עברית

  • דומיננטי — adj. שלט, עיקרי, קובע, משפיע, מוביל, בולט, מורגש, נותן הקצ …   אוצר עברית

  • כטיפה בים — קמצוץ בלתי מורגש {{}} …   אוצר עברית

  • כטיפה מן הים — קמצוץ בלתי מורגש {{}} …   אוצר עברית

  • מוחש — 1 adj. מואץ, שהוגברה מהירותו, מזורז, נדחף, מומרץ, מדורבן, שפועל עליו כוח; מובא במהירו 2 adj. מורגש, שניתן לחוש בו, מוצג, נתפס בחושים, ממשי, מוחשי, מציאותי, קונקרטי, לא מופש …   אוצר עברית

  • מוחשי — adj. מורגש, שניתן לחוש בו, מוצג, נתפס בחושים, ממשי, מוחשי, מציאותי, קונקרטי, לא מופש …   אוצר עברית

  • משמעותי — adj. שיש לו משמעות, חשוב, מהותי, בעל חשיבות, רב משמעות, ניכר, בולט, ברור, מורגש, נראה לעי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.