מורגל

adj. מתורגל, מנוסה, נוהג, מלומד, רגי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מורגל בפיו — רגיל להגיד {{}} …   אוצר עברית

  • למוד — 1 adj. רגיל, מורגל, מקובל, לפי הנוהג; מאומן, מיומן, מנוסה, בקי, למד ויודע, מתורג 2 למידה, שינון, חזרה, קניית ידע, עיון, חקירה, בדיקה; הוראה, חינוך, הקניית יד …   אוצר עברית

  • מאולף — adj. מאומן, מוכשר, מתורגל, מורגל, מלומד; מחונך, מבוית, רגוע, מציית לבעלי …   אוצר עברית

  • מאומן — adj. מאולף, מוכשר, מתורגל, מורגל, מלומד, מחונ …   אוצר עברית

  • מאוקלם — adj. מורגל לאקלים, שהסתגל למזג האווי …   אוצר עברית

  • מבויית — adj. מאולף, מאומן, מלומד, מודרך, מורגל לחיי בית, לא פראי, לא בר, מותאם לבית, מתורב …   אוצר עברית

  • מבוית — adj. מאולף, מאומן, מלומד, מודרך, מורגל לחיי בית, לא פראי, לא בר, מותאם לבית, מתורב …   אוצר עברית

  • מתורגל — adj. מיומן, מנוסה, מכיר את התרגילים; מאומן, מאולף, מאולף, מוכשר, מורגל, מלומ …   אוצר עברית

  • עשוי — adj. גמור, מותקן, נעשה, מושלם; מורגל, נוהג ל ; ייתכן, אפשרי, אולי, עלול, יכול, מסוג …   אוצר עברית

  • עשוייה — adj. גמור, מותקן, נעשה, מושלם; מורגל, נוהג ל ; ייתכן, אפשרי, אולי, עלול, יכול, מסוג …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.