מוקרב

adj. מועלה, נזבח, נשחט, מובא לקרב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מוגש — adj. מסופק, נמסר, מוענק, מובא, מוקרב, מוצע, מוצ …   אוצר עברית

  • מושט — 1 adj. שלוח, פרוש, מתוח, מוצע, מוגש, מוצג, מובא, מוקרב; מוסע על מים, צף, ש 2 אמנון הגליל, סוג של דג מאכ …   אוצר עברית

  • שחט — 1 v. להמית על ידי חיתוך בסכין; לזבוח, להעלות לעולה, להמית לצורך הקרבת קרבן; לטבוח, להרוג, לקטול, לרצוח, לחסל, ליטול חיי 2 v. למות בשחיטה; להיזבח, להיות מועלה לעולה, להיות מוקרב; להיטבח, להיקטל, להירצ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.