מוקצה מראש

s{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קצב — 1 v. הוקצב, ניתן בקיצוב, נקצב, חולק לחלקים מוגדרים מראש, ניתן במנות קבועות, נקבעה כמותו, הוגבל; נגזר, נחתך, נכרת, נחטב, נוסר, בוקע, נקצ 2 v. הוקצה, נקצב, יועד, יוחד, הופרש, הוקדש, נשמר למטרה, הושם בצד, נקבעה כמותו, הוגדר משכו, הוגב 3 v. להיות… …   אוצר עברית

  • יעוד — 1 adj. מיועד, מוקדש, מובטח, מיוחד, מתוכנן, קבוע מראש, מוקצה, ממונה, נבחר, שמור למטרה מסוימת, מכוון, מופנ 2 תכלית, מטרה, יעד, כיוון, מגמה; שליחות, תפקיד, תעודה, משימה, מטלה, מבצע, פרויקט; קביעה, מינוי, הבטחה, מתן ייפוי כוח; הכוונה, זימון, עריכ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.