מוקצה

adj. מופרד, מובדל, מנותק, מורחק, חצוץ, נפרד, נבדל; מוקצב, מחולק, מפולג, מפולח; מוחרם, מוקע, מאוס, בזוי, אסור, טמא, מטמא; מיועד, מיוחד, מוקדש, מכוון, מופנה, מובטח, משמש, שמו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מוקצה מחמת מיאוס — שנוא עליו, בלתי נסבל, מאוס {{}} …   אוצר עברית

  • מוקצה מראש — s{{}} …   אוצר עברית

  • בשולי החברה — מוקצה, מורחק מהחברה {{}} …   אוצר עברית

  • פגול — מוקצה, מאוס, שיקוץ, מתועב, מגונה, תועבה, נבלה; כתם, ריקבון, זיהום; סרחון, צחנה, ביאו …   אוצר עברית

  • פיגול — מוקצה, מאוס, שיקוץ, מתועב, מגונה, תועבה, נבלה; כתם, ריקבון, זיהום; סרחון, צחנה, ביאו …   אוצר עברית

  • Muktzah — Muktza (Hebrew: מוקצה; also transliterated as Muktzah, Muktsah, Muktsa, Muktzeh, Muqṣah etc.) is a Hebrew word that means separated , or set aside. The generally accepted view regarding these items is that they may be touched though not moved… …   Wikipedia

  • דוחה — adj. מרתיע, מאלץ להתרחק ממנו, מבחיל, מעורר סלידה, שלא ניתן לשהות בקרבתו, מעורר שאט נפש, מגעיל, מעורר גועל, מחליא, מאוס, מוקצה מחמת מיאוס, מתוע …   אוצר עברית

  • הוא כקוץ בעיניו — שנוא עליו, בלתי נסבל, מוקצה מחמת מיאוס {{}} …   אוצר עברית

  • יעוד — 1 adj. מיועד, מוקדש, מובטח, מיוחד, מתוכנן, קבוע מראש, מוקצה, ממונה, נבחר, שמור למטרה מסוימת, מכוון, מופנ 2 תכלית, מטרה, יעד, כיוון, מגמה; שליחות, תפקיד, תעודה, משימה, מטלה, מבצע, פרויקט; קביעה, מינוי, הבטחה, מתן ייפוי כוח; הכוונה, זימון, עריכ …   אוצר עברית

  • מאוס — 1 adj. מתועב, נתעב, בזוי, דוחה, מעורר סלידה, מוקצה, מגעיל, מכוע 2 {{}}E 3 תיעוב, שנאה, זלזול, גועל, דחייה, סלידה, בחילה, גינוי, התרחקות, חוסר רצו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.