מוקצב

adj. מוקצה, מיועד, מכוון, מוקדש, מחולק, מופרש, נתו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מוקצב מראש — s{{}} …   אוצר עברית

  • באדג'ט — תקציב, סכום כסף מוקצב, הקצבה; מאזן כספי משוע …   אוצר עברית

  • מופרש — adj. מוצא החוצה, מוטל, נפלט, נשפך; מופרד, מפוצל, מפולג, מחולק, מנותק, מובדל, מבודד, מורחק, מובחן, חצוץ; מוקצב, נתרם, מוקצה, מוקדש, מיוחד; מסולק, מורחק, נפלט, מוצא, מוזרם, מטופט …   אוצר עברית

  • מוקצה — adj. מופרד, מובדל, מנותק, מורחק, חצוץ, נפרד, נבדל; מוקצב, מחולק, מפולג, מפולח; מוחרם, מוקע, מאוס, בזוי, אסור, טמא, מטמא; מיועד, מיוחד, מוקדש, מכוון, מופנה, מובטח, משמש, שמו …   אוצר עברית

  • מוקצית — adj. מופרד, מובדל, מנותק, מורחק, חצוץ, נפרד, נבדל; מוקצב, מחולק, מפולג, מפולח; מוחרם, מוקע, מאוס, בזוי, אסור, טמא, מטמא; מיועד, מיוחד, מוקדש, מכוון, מופנה, מובטח, משמש, שמו …   אוצר עברית

  • מיועד — adj. אמור, מתעתד, יהיה, מובטח, שמור, מתוכנן, נקבע, מיוחד, מוקדש, מוקצה, מוקצב, מוגדר, מכוון, מופנ …   אוצר עברית

  • מכוון — 1 adj. מונחה, מטווח, מקביל, עתיד לפגוע; מיועד, מופנה, מוקדש, מוקצה, מוקצב, אמור; מדויק, מדוקדק, נכון; מכוונן, מתוא 2 {{}}E 3 וסת, בקר, רגולטור, מכשיר לכיוון עצמה; התקן אופטי למדידת קרקעות, תיאודולי 4 מטרה, יעד, נקודת כיוו …   אוצר עברית

  • מסגרת התקציב — סכום כסף מוקצב ומחולק מראש {{}} …   אוצר עברית

  • קצב — 1 v. הוקצב, ניתן בקיצוב, נקצב, חולק לחלקים מוגדרים מראש, ניתן במנות קבועות, נקבעה כמותו, הוגבל; נגזר, נחתך, נכרת, נחטב, נוסר, בוקע, נקצ 2 v. הוקצה, נקצב, יועד, יוחד, הופרש, הוקדש, נשמר למטרה, הושם בצד, נקבעה כמותו, הוגדר משכו, הוגב 3 v. להיות… …   אוצר עברית

  • תקציב — באדג ט, סכום כסף מוקצב, הקצבה; מאזן כספי משוע …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.