מוקדש

adj. מיוחד, מיועד, מופנה, מוקצה, מצוי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עד — 1 adv. נצח, תמיד, אינסוף, לעולמים, לקץ הימים, אלמוות, בלי סוף, זמן ארוך, קדמוניות, מאז ומעול 2 prep. לא יותר מ , בגבול, בתחום, לא אחרי , לא מעבר ל , לא רחוק מ 3 v. להיבחר, להיות מיועד, להיות מוקדש מראש, להיקבע מראש למטרה, להיות מוקצ 4 v. להצביע,… …   אוצר עברית

  • ייעד — 1 v. להבטיח, לתכנן, לקבוע, לייחד, להקדיש, להקצות, למנות, לבחור, לשמור למטרה מסוימת, לכוו 2 v. להיות מובטח, להיקבע, להיות מתוכנן, להיות מוקדש, להיבחר, להישמר למטרה מסוימ …   אוצר עברית

  • יעוד — 1 adj. מיועד, מוקדש, מובטח, מיוחד, מתוכנן, קבוע מראש, מוקצה, ממונה, נבחר, שמור למטרה מסוימת, מכוון, מופנ 2 תכלית, מטרה, יעד, כיוון, מגמה; שליחות, תפקיד, תעודה, משימה, מטלה, מבצע, פרויקט; קביעה, מינוי, הבטחה, מתן ייפוי כוח; הכוונה, זימון, עריכ …   אוצר עברית

  • מוענק — adj. ניתן, מוקדש, מוגש, נמסר, מופקד, נתרם, מועב …   אוצר עברית

  • מופרש — adj. מוצא החוצה, מוטל, נפלט, נשפך; מופרד, מפוצל, מפולג, מחולק, מנותק, מובדל, מבודד, מורחק, מובחן, חצוץ; מוקצב, נתרם, מוקצה, מוקדש, מיוחד; מסולק, מורחק, נפלט, מוצא, מוזרם, מטופט …   אוצר עברית

  • מוקצב — adj. מוקצה, מיועד, מכוון, מוקדש, מחולק, מופרש, נתו …   אוצר עברית

  • מוקצה — adj. מופרד, מובדל, מנותק, מורחק, חצוץ, נפרד, נבדל; מוקצב, מחולק, מפולג, מפולח; מוחרם, מוקע, מאוס, בזוי, אסור, טמא, מטמא; מיועד, מיוחד, מוקדש, מכוון, מופנה, מובטח, משמש, שמו …   אוצר עברית

  • מוקצית — adj. מופרד, מובדל, מנותק, מורחק, חצוץ, נפרד, נבדל; מוקצב, מחולק, מפולג, מפולח; מוחרם, מוקע, מאוס, בזוי, אסור, טמא, מטמא; מיועד, מיוחד, מוקדש, מכוון, מופנה, מובטח, משמש, שמו …   אוצר עברית

  • מיועד — adj. אמור, מתעתד, יהיה, מובטח, שמור, מתוכנן, נקבע, מיוחד, מוקדש, מוקצה, מוקצב, מוגדר, מכוון, מופנ …   אוצר עברית

  • מכוון — 1 adj. מונחה, מטווח, מקביל, עתיד לפגוע; מיועד, מופנה, מוקדש, מוקצה, מוקצב, אמור; מדויק, מדוקדק, נכון; מכוונן, מתוא 2 {{}}E 3 וסת, בקר, רגולטור, מכשיר לכיוון עצמה; התקן אופטי למדידת קרקעות, תיאודולי 4 מטרה, יעד, נקודת כיוו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.