מוקדם

1 adj. בא לפני, קודם, ראשון, מי שהקדים, קדמי, לפני, לפנים; שעה מוקדמת, בטרם הגיע זמן, לפני המוע
2 adv. לפני הזמן, בטרם עת, שלא בעתו, בשעה מוקדמת, בטרם הגיע זמן, לפני המועד; באבו, בצעירות

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מוקדם מהרגיל — בשעה מוקדמת מהמקובל, יותר מוקדם מבד כ {{}} …   אוצר עברית

  • מוקדם מן הרגיל — בשעה מוקדמת מהמקובל, יותר מוקדם מבד כ {{}} …   אוצר עברית

  • מוקדם בבוקר — בשעת בוקר מוקדמת {{}} …   אוצר עברית

  • מוקדם יותר — קודם, קדום {{}} …   אוצר עברית

  • מוקדם לדעת — עדיין אי אפשר לדעת, יחלוף זמן בטרם נדע, ימים יגידו {{}} …   אוצר עברית

  • מוקדם לקבוע — עדיין אי אפשר לקבוע, יחלוף זמן בטרם נחליט, ימים יגידו {{}} …   אוצר עברית

  • מוקדם מדי — עדיין לא הגיע הזמן, מצב של חוסר בשלות {{}} …   אוצר עברית

  • מוקדם עדיין לדבר — צריך לחכות לזמן הנכון, הנושא עדיין לא רלוונטי {{}} …   אוצר עברית

  • מוקדם עדיין לדבר על זה — צריך לחכות לזמן הנכון, הנושא עדיין לא רלוונטי {{}} …   אוצר עברית

  • פירעון מוקדם — סילוק חוב לפני המועד שנקבע לכך מראש, תשלום מוקדם {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.