מוצת

adj. מודלק, מובער, מועלה באש, נשרף, מתלקח, מופע

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • דינור — adj. של אש, שמקורו באש, מוצת, מופעל בא …   אוצר עברית

  • דלק — 1 v. הוצת, הובער, הועלה באש, נשרף; הועלה (אור) , הופעל (מכשיר) 2 v. לבעור, להאיר, ללהוט, ללהוב, לרשוף, להישרף; לרדוף, לרוץ אחרי, לנסות להשיג, לבקש, לחפ 3 v. להצית, להבעיר, לשרוף, להעלות באש; להעלות (אור) , להפעיל (מכשיר) ; להלהיב, לעורר, לגרו 4 v …   אוצר עברית

  • לקח — 1 v. להינטל; להיות מוצא מרשות ; להיגזל; להיאחז, להיתפס, להיות מוחזק; למות, ללכת לעולמ 2 v. להתחיל לבעור, להידלק, לעלות באש, להיות מוצת, להישרף; להתעורר, לפרוץ, להתפר 3 v. ליטול, לנטול, לאחוז ביד, לקבל לידיו, להעביר לרשותו; לקבל על עצמו; לתפוס,… …   אוצר עברית

  • מודלק — adj. דלקתי, מוגלתי, זיהומי, אדום, נפוח; מוצת, מובער, נשרף, מועלה באש, מואר, מופע …   אוצר עברית

  • מולהב — adj. משולהב, מגורה, מרוגש, מומרץ, מדורבן, מעודד, מעורר, מלובה, מוצת, מוסת, מולה …   אוצר עברית

  • מונע — 1 adj. לא מאפשר, מסכל, מכשיל, מפריע, מעכב, משהה, חוסם, עוצר, סותם, בולם, סוגר, פוקק, מחזיק, שולל, מפר, מבט 2 adj. מותנע, מופעל, מותחל, מוצת, מוזז, מואץ, מוח …   אוצר עברית

  • מוסק — adj. מחומם, מורתח, מודלק, מובער, מוצת, מועלה באש; מוקש, נגזר, מובן, מסוכם, מופ …   אוצר עברית

  • מוסת — adj. מולהב, משולהב, מגורה, מעורר, מוצת, מורגז, מולך שולל, מרומה, נסער, נרעש, נרגש, רוג …   אוצר עברית

  • מלובה — adj. מוצת, נשרף, משולהב, מתלקח, מוסת, מגורה, מומרד, מעורר, מולה …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.