מוצא

1 adj. מסולק, מורחק, מגורש, מוגלה, משולח, מיוצא, נשלח, מועבר, מועתק, מוזז, מוס
2 n. כפר בהרי יהודה ממערב לירושלי
3 יציאה, כיוון היציאה, אפשרות היציאה; מקור; מקור מים, מעיין; מזרח, קדם; דיבור, אומר, דברי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מוצא פגמים — מבקר, מותח ביקורת שלילית, מוצא ליקויים …   אוצר עברית

  • מוצא האדם מן הקוף — תורתו של דארווין שלפיה האדם הינו גלגול מפותח של הקוף {{}} …   אוצר עברית

  • מוצא המינים — ספרו השערורייתי של דארווין המתאר את האדם כגלגול מפותח של הקוף {{}} …   אוצר עברית

  • מוצא לפועל — מיושם, מבוצע …   אוצר עברית

  • מוצא נחל — מעיין, מקור …   אוצר עברית

  • מוצא פיו — דבריו, מילותיו {{}} …   אוצר עברית

  • מוצא-שפתיים — דיבור, אמירה, הצהרה {{}} …   אוצר עברית

  • אינו מוצא לו מקום — מבולבל, נבוך, לא מוצא את עצמו {{}} …   אוצר עברית

  • אין מוצא — אין פתרון, קיים קושי לצאת מהעניין {{}} …   אוצר עברית

  • ארץ מוצא — ארץ לידה, ארץ ממנה הגיע {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.