מופר

adj. מבוטל, מושבת, מופסק, נקטע, מנותק, מחוסל, מסוכל, מוכשל, מחולל, נשבר, נפג

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איזון עדין — שיווי משקל שעלול להיות מופר בקלות רבה, מצב עדין שצריך לשמור עליו {{}} …   אוצר עברית

  • אירוטומני — n. אדם האחוז בשגעון עגבים; אדם בעל דחף מיני מופר …   אוצר עברית

  • ארוטומני — n. אדם האחוז בשגעון עגבים; אדם בעל דחף מיני מופר …   אוצר עברית

  • ארוטומניה — שיגעון עגבים, דחף מיני מופר …   אוצר עברית

  • ארוטומנייה — שיגעון עגבים, דחף מיני מופר …   אוצר עברית

  • גדוש — adj. דחוק, צפוף, המוני, עמוס; ממולא, מלא עד אפס מקום, עולה על גדותיו, מופר …   אוצר עברית

  • גרוטסקי — adj. מגוחך, נלעג, מעוות, מוגזם, מובלט יתר על המידה, מופר …   אוצר עברית

  • מאופס — adj. מכוון לאפס, מכוון, מכויל, מותאם; מוחזר לאפס, מוחזר להתחלה, מופעל מחדש; מבוטל, מופר, בט …   אוצר עברית

  • מובדל — adj. שהבדילו אותו, מובחן, לא מעורבב, מנותק, שונה; מחולק, מפוצל, חצוץ, מופר …   אוצר עברית

  • מופרע — n. לא יציב, לא יציב בנפשו, סובל מהפרעות נפשיות, משוגע, מטורף; מופסק, קטוע, מופר, מבוט …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.