איצטבה

מדף, רף, לוח המחובר אל קיר, בליטה ליד הקי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • רף — 1 v. להחליש, לשלול כוח, לדכא מרץ, לדלדל, לנוון, להוריד מתח; לטפל בחום במתכת לשחרור מת 2 v. להיחלש, לאבד כוח, להיעשות רפה, להפוך תשוש, להתדלדל, להתנוון, לחדול מהיות מתו 3 v. להיחלש, לאבד כוח, להיעשות רפוי, להתדלדל, לחדול מהיות מתוח; להתעצל, להתרשל …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.