איפוק

הבלגה, מעצור, עיכוב, ריסון, כיבוש היצר, שליטה עצמית, מיתון, מתינו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איפוק יצרים — התאפקות, הבלגה, כיבוש היצר {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר איפוק — s{{}} …   אוצר עברית

  • בצורה מאופקת — תוך הפגנת איפוק, בריסון …   אוצר עברית

  • כבישת הכעס — ריסון הזעם, איפוק, הבלגה {{}} …   אוצר עברית

  • כיבוש הכעס — ריסון הזעם, איפוק, הבלגה {{}} …   אוצר עברית

  • סבלנות וסובלנות — אורך רוח ומתינות, איפוק וחוסר קנאות {{}} …   אוצר עברית

  • עצירה — הפסקה, חדילה; מעצור, מחסום, סתימה; בלימה, האטה; ריסון, איפוק, הבלגה, כיבוש, בליע …   אוצר עברית

  • עצר — 1 v. לגרום לעצירה, לעכב, למנוע, לא לאפשר, לחסום, לסכל, להשהות; לבלום, להפסיק, להעמיד, להחנות; להיעצר, לעמוד, לא להתקדם, להפסיק ללכת, להשתתק, לא לזוז, לשבות, להתעכב; לשים קץ, לשתק, להשבית, להדמי 2 v. להיכלא, להיות מושם בכלא, להיאסר, להיות מושם… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.