איפוס

ביטול, עשייה לאפס, שלילה, איון; התאמת מכשיר לאחרים, כוונון; התחלה מאפס, החזרה להתחל

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איתחול — איפוס, התחלה, פתיחה, אתחלתא, מקור, התחלתיות, ראשוניות, מתן ערכים התחלתיי …   אוצר עברית

  • אתחול — איפוס, התחלה, פתיחה, אתחלתא, מקור, התחלתיות, ראשוניות, מתן ערכים התחלתיי …   אוצר עברית

  • היבלעות הנזק — איפוס השפעת הנזק ע י נזק חמור ממנו באופן משמעותי {{}} …   אוצר עברית

  • כיול — איפוס, כוונון, מדידה, התאמה, תיאום, קביעת מידו …   אוצר עברית

  • כייל — 1 v. לבצע כיול, למדוד, לציין שנתות, לאפס, לקבוע קוטר, לקבוע קיבול, לקבוע מידה, לקבוע כיוו 2 v. לעבור כיול, להיעשות מכויל, להימדד, לעבור איפוס, להיקבע (קוטר, מידה, קיבול, כיוון) …   אוצר עברית

  • כיל — 1 v. לבצע כיול, למדוד, לציין שנתות, לאפס, לקבוע קוטר, לקבוע קיבול, לקבוע מידה, לקבוע כיוו 2 v. לעבור כיול, להיעשות מכויל, להימדד, לעבור איפוס, להיקבע (קוטר, מידה, קיבול, כיוון) 3 v. עבר כיול, נמדד, צוין בשנתות, אופס, נקבע קוטרו, נקבע קיבולו,… …   אוצר עברית

  • קזוז — קיצוץ, ניכוי, הפחתה, הורדה, איזון כלכלי, איפוס המאזן, פיצוי, גמול, שילו …   אוצר עברית

  • קיזוז — קיצוץ, ניכוי, הפחתה, הורדה, איזון כלכלי, איפוס המאזן, פיצוי, גמול, שילו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.