איפה ואיפה

משוא פנים, הפליה, יחס בלתי שווה לאנשים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איפה אני ואיפה הוא? — מה לי ולו? אני רחוק ממנו כרחוק מזרח ממערב {{}} …   אוצר עברית

  • קפח — 1 v. לא לתת את המגיע, לעשוק, להיות לא הוגן, להפלות לרעה, לנהוג איפה ואיפה, להפגין משוא פנים, לנהוג שלא בצדק, להיות לא שוויוני; לפגוע, להזיק, לפגום, לחבל ב ; לאבד, להפסי 2 v. לא קיבל את המגיע לו, נעשק, סבל מיחס לא הוגן, הופלה לרעה, נהגו בו איפה… …   אוצר עברית

  • Double standard — For the monetary usage, see Bimetallism. A double standard is the unjust application of different sets of principles for similar situations. The concept implies that a single set of principles encompassing all situations (a single standard ) is… …   Wikipedia

  • במשוא פנים — תוך שימוש בפרוטקציה, איפה ואיפה, בצורה משוחדת {{}} …   אוצר עברית

  • בצורה מפלה — תוך עשיית איפה ואיפה, במשוא פנים, תוך מתן עדיפות לאחד על פני השני …   אוצר עברית

  • בצורה משוחדת — במשוא פנים, תוך שימוש בפרוטקציה, איפה ואיפה …   אוצר עברית

  • ללא אפליה — בלי מגמתיות, מבלי לעשות איפה ואיפה {{}} …   אוצר עברית

  • ללא הבדלי דת גזע ומין — בלי לעשות איפה ואיפה, ללא אפליות {{}} …   אוצר עברית

  • ללא משוא פנים — ללא אפליה, בלי מגמתיות, מבלי לעשות איפה ואיפה, בהגינות, ביושר {{}} …   אוצר עברית

  • משוא-פנים — פרוטקציה, אפליה, איפה ואיפה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.