איפה אתה גר

ss{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איפה אתה חי? — קריאה כלפי מי שמפגין חוסר ידע בנושאים אקטואליים {{}} …   אוצר עברית

  • Asi Cohen — (Hebrew: Hebrew|אסי כהן, also Assi ) (born October 10, 1974, Ashdod, Israel) is an Israeli comedian and actor. He is best known for his appearances in the feature film Colombian Love (alongside Mili Avital), as well as for television performances …   Wikipedia

  • HEBREW GRAMMAR — The following entry is divided into two sections: an Introduction for the non specialist and (II) a detailed survey. [i] HEBREW GRAMMAR: AN INTRODUCTION There are four main phases in the history of the Hebrew language: the biblical or classical,… …   Encyclopedia of Judaism

  • Liste Swadesh De L'hébreu — Liste Swadesh de 207 mots en français et en hébreu. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Liens internes …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh de l'hébreu — Liste Swadesh de 207 mots en français et en hébreu. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Liens internes …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.