איסור

נידוי, חרם, אין היתר, דבר האסור, אמירת "לא", ציווי שלא לעשות, מצוות "אל תעשה"

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איסור משקאות — S{{}} …   אוצר עברית

  • איסור פרסום — מניעת הוצאה לאור, סיכול דיווח, צנזור {{}} …   אוצר עברית

  • הטלת איסור — איסור על עשיית , מניעה {{}} …   אוצר עברית

  • חוק איסור העישון במקומות ציבוריים — חוק שלפיו אסור לעשן במקומות שהם נחלת הכלל {{}} …   אוצר עברית

  • חוק איסור לשון הרע — חיקוק הקובע עונשים פליליים ואזרחיים על הוצאת שם רע {{}} …   אוצר עברית

  • צו איסור פרסום — הוראה של בית המשפט למנוע פרסום פרטים אודות הדיון המשפטי {{}} …   אוצר עברית

  • טאבו — איסור, איסור חברתי, חרם, נידוי, הקדש; משרד ממשלתי לרישום נכסי דלא נייד …   אוצר עברית

  • טבו — איסור, איסור חברתי, חרם, נידוי, הקדש; משרד ממשלתי לרישום נכסי דלא נייד …   אוצר עברית

  • בבל ייראה ובבל יימצא — איסור חמץ בפסח; נעלם לגמרי, אינו מצוי כלל {{}} …   אוצר עברית

  • הקפאת הון — איסור שימוש בהון {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.