מגונדר

adj. מקושט, מיופה, מהודר, מפואר, מטופח, מלוטש, מהוקצ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מגונדר מדי — s{{}} …   אוצר עברית

  • גנדר — 1 v. יופה, קושט, פורכס, נעשה מהודר, נעשה מגונדר, הפך למטורזן, לוטש, צוחצח, מורק, נעשה מפוא 2 v. להתייפות, להתקשט, להתפרכס, להצטחצח, להתהדר, להתלבש יפה, לדפוק הופעה 3 v. לייפות, לפאר, להדר, לקשט, לפרכס, לעשות למגונדר, להפריז בייפוי, לעשות למטורזן …   אוצר עברית

  • טווס — שם עוף בית, עוף גדול ומצויץ; מגונדר, מיופייף, שחצ …   אוצר עברית

  • טוס — 1 {{}}C 2 שם עוף בית, עוף גדול ומצויץ; מגונדר, מיופייף, שחצ …   אוצר עברית

  • טרזן — 1 v. גונדר, יופה, קושט, פורכס, נעשה מהודר בלבושו, נעשה מטורזן, צוחצח, הולבש בהידור, יופיי 2 גנדרן, מגונדר, מפורכס, מתהדר, מהודר, מצויץ, מצועצ …   אוצר עברית

  • מטורזן — adj. מהודר, מגונדר, הדור, מקושט, מהוקצע, אלגנט …   אוצר עברית

  • מיופה — מורשה, מוסמך, מותר, בר תוקף, בא כוח, נציג, עמיל, סוכן, שליח, שגריר; מיופייף, מקושט, מעוטר, מאופר, מהודר, מגונדר, מטורזן, מהוקצע, מטופ …   אוצר עברית

  • מיופייף — adj. מיופה, מקושט, מעוטר, מאופר, מהודר, מגונדר, מטורזן, מהוקצע, מטופ …   אוצר עברית

  • מיופיף — adj. מיופה, מקושט, מעוטר, מאופר, מהודר, מגונדר, מטורזן, מהוקצע, מטופ …   אוצר עברית

  • מפורכס — adj. צבוע, מקושט, מיופה, מטורזן, טרזני, מגונדר, מהודר, מפואר, מטופח, מהוקצע בחיצוניות …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.