מביש

adj. מביך, מבזה, מחפיר, מגונה, מכלים, מלבין פנים, חושף קלון ברבים, משפי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן מביש — בצורה מביכה, בצורה המסבה חרפה, בצורה מגונה {{}} …   אוצר עברית

  • אופנסיבי — adj. של התקפה, התקפי, תוקפני, פוגע, מעליב, מביש, דוח …   אוצר עברית

  • באופן מחפיר — באופן מביש, בלי בושה, בעזות מצח, בשפלות {{}} …   אוצר עברית

  • באופן משפיל — באופן מביש, תוך גרימת השפלה {{}} …   אוצר עברית

  • בזיוני — adj. נבזי, משפיל, גורם בושה, זלזלני, מכלים, מביש, מחפיר, גדפנ …   אוצר עברית

  • ביזיוני — adj. נבזי, משפיל, גורם בושה, זלזלני, מכלים, מביש, מחפיר, גדפנ …   אוצר עברית

  • בייש — 1 v. להלבין פנים, להסב חרפה, להכלים, להביך, להביא במבוכה, להעמיד במצב מביש, לחשוף קלו 2 v. לחוש בושה, להיות במבוכה, לעטות כלימה, להיות נבוך, להתבושש, להיות בוש ונכלם, להסמי …   אוצר עברית

  • ביש — 1 adj. רע, לא טוב, גרוע, מזופת, מקולקל, פסול, קלוקל, לא יצלח, הפסד, כישלו 2 v. הוכלם, נגרמה לו בושה, הובא במבוכה, הולבנו פניו, נחשף קלונו ברבים, הועמד במצב מבי 3 v. להלבין פנים, להסב חרפה, להכלים, להביך, להביא במבוכה, להעמיד במצב מביש, לחשוף קלו… …   אוצר עברית

  • בך — 1 prep. בתוכך, בקרבך, בעצמך, בעצמיותך, במהות 2 v. לגרום למבוכה, לבלבל, לגרום לבלבול, להעמיד במצב בלתי נעים, לגרום לאי נעימות, לבייש, להלבין פנים, להסב חרפה, לחשוף קלו 3 v. להזיל דמעות, לשפוך דמעות, להתייפח, ליילל; להתאונן, לקטר, להתלונן; להתחנן;… …   אוצר עברית

  • בצורה מגונה — בחוסר מוסריות, באופן מביש, בגסות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.