אינפלציוני

adj. הקשור לאינפלציה, הגורם לאינפלציה, שמקורו באינפלצי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • סכום אינפלציוני — חלק מרווח ההון ממכירת נכס השווה להפרש שבין יתרת המחיר המקורי המתואם ליתרת המחיר המקורי שלו (במיסוי) {{}} …   אוצר עברית

  • סכום אינפלציוני חייב — חלק מהסכום האינפלציוני ממכירת נכס החייב במס הכנסה {{}} …   אוצר עברית

  • עודף אינפלציוני — רווח הון הנובע מעלייה במדד המחירים {{}} …   אוצר עברית

  • פער אינפלציוני — עודף ביקוש מצרפי במצב של תעסוקה מלאה (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית

  • רווח אינפלציוני — רווח הון הנובע מירידת ערך הכסף (מתחייב במס של %10 בלבד) {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.