מבותר

adj. חתוך, קרוע, מפולח, משוסע, מחולק, גזור, חרוץ, חצוי, סדוק, שבור, מפוצל, מפול

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קרוע לגזרים — מבותר, משוסע, חתוך לחתיכות קטנות {{}} …   אוצר עברית

  • החתכות — הצטלבות, חצייה, צומת; היות חתוך, היות מבותר, היבצעות, היגדעות, התקצצו …   אוצר עברית

  • הטרפות — היות שסוע, היות קרוע לפיסות, היות נטרף, היות מבותר לחתיכות; הפיכה לטרף, היעשות לא כש …   אוצר עברית

  • היחתכות — הצטלבות, חצייה, צומת; היות חתוך, היות מבותר, היבצעות, היגדעות, התקצצו …   אוצר עברית

  • היטרפות — היות שסוע, היות קרוע לפיסות, היות נטרף, היות מבותר לחתיכות; הפיכה לטרף, היעשות לא כש …   אוצר עברית

  • מנותח — עובר ניתוח, שגופו נחתך לשם בדיקה וריפוי; מפורק לגורמים, נחקר, נבדק, נבחן, עובר בחינה מדוקדקת, מופרד לחלקיו; חתוך, מבותר, כרות, קצוץ, מקוצץ, פרוס, מחול …   אוצר עברית

  • משוסע לגזרים — קרוע לחתיכות, שסוע, מבותר {{}} …   אוצר עברית

  • נגזר — adj. חתוך, מבותר, גזום, גזוז; מצווה, נחרץ, נקבע, נפסק; נוצר, נובע, מהווה תולדה של , מופק, מהווה נגזרת, שמקורו ב …   אוצר עברית

  • ניגזר — adj. חתוך, מבותר, גזום, גזוז; מצווה, נחרץ, נקבע, נפסק; נוצר, נובע, מהווה תולדה של , מופק, מהווה נגזרת, שמקורו ב …   אוצר עברית

  • נתח — 1 n. אנליסט, אדם שתפקידו לנתח נתונים, סטטיסטיקא 2 v. לבצע ניתוח, לבצע פעולה כירורגית; לעסוק בכירורגיה; לחתוך, לבתר, לכרות; לחקור, לבחון, לעשות אנליזה, לפרק לגורמים, לעיין, לשקול, לבדוק היבטים שוני 3 v. לעבור ניתוח, להיות מנותח, לעבור פעולה… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.