מבוטל

adj. לא מתקיים, מחוסל, מחוק; לא תקף, אינו בתוקף, פג תוקפו; חסר ערך, חסר חשיבות, דל, זעום, קט

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לא מבוטל — משמעותי, חשוב; ניכר {{}} …   אוצר עברית

  • מיעוט מבוטל — מיעוט קטן שאין לו כל ערך והשפעה {{}} …   אוצר עברית

  • שיק מבוטל — שיק שהמושך שלו הורה על ביטולו {{}} …   אוצר עברית

  • אינו שווה פרוטה — זול, זבל ; מבוטל, זוטא {{}} …   אוצר עברית

  • בטל — 1 adj. בטלן, מתבטל, נרפה, עצלן, עצל, אינו עובד, שובת; חסר ערך, מבוטל, פג כוחו, אפס 2 v. הופר, הושם לאל, הושם לו קץ, חוסל, נמחק, נמנע; נשלל תוקפו, נעשה חסר ערך, נעשה לא תק 3 v. הושבת, נמנעה ממנו עבודה, נעשה מחוסר עבודה, נגרמה לו בטלה, הופס 4 v. לא …   אוצר עברית

  • בטל בשישים — כמות זניחה, מספר מבוטל {{}} …   אוצר עברית

  • בטל ומבוטל — פג תוקפו, מבוטל לגמרי, היה כלא היה {{}} …   אוצר עברית

  • התבטלות — אי עבודה, בטלה, ישיבה באפס מעשה, ביטול זמן; התחסלות, היעלמות; היעשות מבוטל, איבוד ער …   אוצר עברית

  • זניח — adj. דבר הזנחה, פחות ערך, קטן, זעיר, מבוטל, אפס …   אוצר עברית

  • מאופס — adj. מכוון לאפס, מכוון, מכויל, מותאם; מוחזר לאפס, מוחזר להתחלה, מופעל מחדש; מבוטל, מופר, בט …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.