מבדיל

adj. מפריד, מחלק, מפצל, מבחין, מנתק, מרחיק, חוצה, חוצץ, מחליף, יוצר שוני, לא מערב, מייחד, מאפיי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מבדיל בין עיקר וטפל — מסוגל לאבחן את הנושאים החשובים, בעל עין חדה {{}} …   אוצר עברית

  • מוציא מהכלל — מבדיל, מבחין …   אוצר עברית

  • מפסיק — 1 n. מפריע, מנתק, עוצר, חדל, מונע המשך, בולם, מדמים, משתיק, משבית, קוטע; מבדיל, מפריד, מבחי 2 מבדיל בין מילים, מציין הפסקה, אתנח, אתנחתא, סוף פסוק (טעם מקראי) …   אוצר עברית

  • אופייני — adj. טיפוסי, מאפיין, מתאים לאופי, מייחד, ייחודי, מיוחד, סמלי, מסמל, מציין, טבעי, מבדיל, מייצ …   אוצר עברית

  • אופיני — adj. טיפוסי, מאפיין, מתאים לאופי, מייחד, ייחודי, מיוחד, סמלי, מסמל, מציין, טבעי, מבדיל, מייצ …   אוצר עברית

  • גבול — קו הפרדה, קו מבדיל, קצה, טווח, תחום, שטח, שפה, ספר; הגבלה, סייג; קץ, סו …   אוצר עברית

  • גבולי — adj. מוגבל, בעל מגבלות; מבדיל, מפריד, של גבול, שיש לו גבו …   אוצר עברית

  • חוצץ — מחלק, מבדיל, יוצר מחיצה, יוצר חיץ, מפריד, מחלק, מפצל, מנתק, מרחיק, יוצר שוני, גודר, מגדר; שטח אחסון זמני (של נתונים במחשב) ; מחיצה (בספריית קבצים במחשב) …   אוצר עברית

  • חייל הבדיל — סיפור ילדים שבמרכזו דמות של צעצוע מבדיל {{}} …   אוצר עברית

  • חיץ — 1 חרב קטנה, קנה מחודד, שלח, חנית, רומח, כידון, סיף, פגיון, דק 2 מחיצה, גדר, סייג, קיר, דופן, חוצץ, מבדיל, מפריד, מסך, וילון, חלוקה, הפרדה, הרחק …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.