אינפורמציה

מידע, ידיעות, הודעה, הסברה, חדשות, מודיעי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אינפורמציה ספרתית — אינפורמציה דיגיטלית המוגשת בצורת מספרים {{}} …   אוצר עברית

  • אינפורמציה חיונית — מידע שבלעדיו קשה לפעול {{}} …   אוצר עברית

  • דיס אינפורמציה — מידע כוזב, מידע מוטעה, מידע שתכליתו להטעות, אינפורמציה שגויה במתכוון {{}} …   אוצר עברית

  • מאגרי אינפורמציה — מקום שיש בו ריכוז מידע מסוגים שונים {{}} …   אוצר עברית

  • מסירת אינפורמציה — מתן פרטים, העברת דיווחים; הדלפה, גילוי מידע {{}} …   אוצר עברית

  • ידיעות קלושות — אינפורמציה לא משכנעת, ידיעות לא ברורות, רסיסי מידע {{}} …   אוצר עברית

  • מידע מוטעה — אינפורמציה שגויה, מידע לא נכון {{}} …   אוצר עברית

  • מידע מסווג — אינפורמציה סודית, חומר חסוי {{}} …   אוצר עברית

  • מידע סודי — אינפורמציה מסווגת, פרטים חסויים {{}} …   אוצר עברית

  • מידע שלילי — אינפורמציה שלילית, נתונים לא מעודדים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.