מאולף

adj. מאומן, מוכשר, מתורגל, מורגל, מלומד; מחונך, מבוית, רגוע, מציית לבעלי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כלב מאולף — כלב שעבר תהליך של אילוף, כלב מבוית המציית לבעליו {{}} …   אוצר עברית

  • לא מאולף — s{{}} …   אוצר עברית

  • מתורגל — adj. מיומן, מנוסה, מכיר את התרגילים; מאומן, מאולף, מאולף, מוכשר, מורגל, מלומ …   אוצר עברית

  • ביית — 1 v. לאלף, לעשות לביתי, להרגיל לחיי בית, לעשות למבוית, לעשות לחית בית, לעשות ללא פרא 2 v. להיעשות מאולף, להפוך לביתי, להתרגל לחיי בית, להפוך לחית בית, להיעשות לא פרא 3 v. להתכוונן, להתמקד, להיות מכוון בול (על המטרה) 4 חוליה, קבוצת סיביות רצופות… …   אוצר עברית

  • בית — 1 v. אולף, נעשה ביתי, הורגל לחיי בית, נהפך לחיית בית, נעשה לא פראי, נעשה למבוי 2 v. לאלף, לעשות לביתי, להרגיל לחיי בית, לעשות למבוית, לעשות לחית בית, לעשות ללא פרא 3 v. להיעשות מאולף, להפוך לביתי, להתרגל לחיי בית, להפוך לחית בית, להיעשות לא פרא 4 …   אוצר עברית

  • בן-תרבות — אינטלקטואלי, תרבותי, משכיל; מבוית, מתורבת, מאולף {{}} …   אוצר עברית

  • התבייתות — הסתגלות לבית, היעשות מאולף, איבוד האופי החייתי, היעשות ביתי; התכוונות (למטרה) …   אוצר עברית

  • התביתות — הסתגלות לבית, היעשות מאולף, איבוד האופי החייתי, היעשות ביתי; התכוונות (למטרה) …   אוצר עברית

  • יישובי — 1 adj. של יישוב, של התושבי 2 adj. תרבותי, מנומס, אדיב, מחונך, נאור; מאולף, מבוית, מתורבת, שאינו פר …   אוצר עברית

  • ישובי — 1 adj. של יישוב, של התושבי 2 adj. תרבותי, מנומס, אדיב, מחונך, נאור; מאולף, מבוית, מתורבת, שאינו פר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.