מאובן חי

אורגניזם חי שהמינים הקרובים לו ביותר נכחדו וקיימים רק כמאובנים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מאובן — שרידי חי וצומח שנתקשו כאבן, עקבות שנותרו באבן; נוקשה, מוקשה, שהתקשה; משותק, נדהם, נחר …   אוצר עברית

  • מנגנון מאובן — מערך פקידים מושחת, ליקויים בניהול הביורוקרטי {{}} …   אוצר עברית

  • ממוסמר למקומו — מאובן, לא יכול לזוז, נכנס להלם {{}} …   אוצר עברית

  • חנוט — adj. מומיה, גווייה משומרת, מאובן, גופה מיובשת שאינה מרקיבה; קפוא, חסר חיים, משות …   אוצר עברית

  • לשם — 1 prep. למען, עבור, בעבור, כדי ש , בכדי ש , למטרת ; בזכות, בשביל, לטוב 2 שרף, חומר שרפי מאובן וקשה, אבן טובה, ענבר, אבן חוש …   אוצר עברית

  • משותק מאימה — מבוהל, היסטרי, מאובן מרוב פחד …   אוצר עברית

  • נטוע במקומו — לא מש ממקומו, קפוא, מאובן, לא נע ולא זע {{}} …   אוצר עברית

  • נטוע כמסמר — לא מש ממקומו, קפוא, מאובן, לא נע ולא זע {{}} …   אוצר עברית

  • תקוע כמסמר — לא מש ממקומו, קפוא, מאובן, לא נע ולא זע {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.