אינטגרלי

adj. שלם, אחיד, מסתכם, מתמזג, מורכב, כלו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן אינטגרלי — כחלק משלמות, כחלק בלתי נפרד מ {{}} …   אוצר עברית

  • חלק אינטגרלי — חלק בלתי נפרד {{}} …   אוצר עברית

  • חשבון אינטגרלי — ענף במתמטיקה הגבוהה העוסק בקביעת שיטות לחישוב שטחים ונפחים {{}} …   אוצר עברית

  • כחלק אינטגרלי — כחלק בלתי נפרד …   אוצר עברית

  • אינהרנטי — 1 adj. פנימי, טבעי, עצמי, תוכי, מהותי, מולד, טבוע, קיים כחלק אינטגרלי, בלתי נפרד, דבו 2 adj …   אוצר עברית

  • אינטגרטור — סוכם, מכשיר לחישוב אינטגרלי …   אוצר עברית

  • אנהרנטי — adj. פנימי, טבעי, עצמי, תוכי, מהותי, מולד, טבוע, קיים כחלק אינטגרלי, בלתי נפרד, דבו …   אוצר עברית

  • אנטגרטור — סוכם, מכשיר לחישוב אינטגרלי …   אוצר עברית

  • בילט אין — חלק אינטגרלי מהבנייה, גומחה (לגבי תנור אפייה) {{}} …   אוצר עברית

  • בלתי נפרד — חלק אינטגרלי, מתמזג, כלול {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.